Important

Organigrama

Raport privind starea învățământului

Documente CEAC

Măsuri privind siguranţa elevilor în şcoală

Lista funcțiilor din Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău

Declarații de avere și Declarații de interese

Legislație privind liberul acces la informațiile de interes public

Legislație

Legislație - Organizare și funcționare

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar de artă

Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Liceului de Arte "Margareta Sterian"

Statutul elevului

Codul de etică al Liceului de Arte "Margareta Sterian"

Planuri cadru și programe şcolare

Structura anului şcolar 2022-2023