ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024

Legislaţie

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023 - 2024

Calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023 - 2024

Calculul mediei finale de admitere

Anexa nr. 3: Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale