Regulament

 • Regulament de organizare și desfășurare a Olimpiadei Naţionale de Interpretare Vocală, Instrumentală şi Studii Teoretice Muzicale

Program

 • Programul Olimpiadei Naţionale de Interpretare Instrumentală pentru clasele III-VIII, etapa zonală - 2023

Rezultate

Programarea candidaților

Documente necesare înscrierii

 • Tabel nominal cu elevii calificați la etapa zonală a Olimpiadei Naţionale de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII (de transmis în format scanat - pdf - și editabil)


 • Fișă repertoriu (de transmis în format scanat - pdf - și editabil pentru fiecare candidat)


 • Tabel nominal instruire candidați(de transmis în format scanat - pdf)


 • Acordul părinților/tuturilor legali (de transmis în format scanat - pdf - pentru fiecare candidat)


 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (de transmis în format scanat - pdf - pentru fiecare candidat)


 • Declarație pe proprie răspundere a cadrelor didactice însoțitoare (de transmis în format scanat - pdf)

Înscriere Lot Olimplic

 • Formularul se completează de către un reprezentant al școlii, încărcând toate documentele specifice, conform precizărilor

 • Termen limită de înscriere: 16 martie 2023

 • Link formular de înscriere lot olimpic