Examenul de certificare a competenţelor profesionale (atestat) în învăţământul liceal

Programarea pentru sustinerea competentelor profesionale

Legislaţie: