ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Completarea dosarelor elevilor admişi în clasa a IX-a aici

Rezultate admitere in clasa a IX-a:

Anunț în atenția candidaților care au promovat probele de aptitudini: aici

Rezultate probe de aptitudini: aici

Programarea candidaților pentru susținerea probelor de aptitudini:

Candidați înscriși:

Legislaţie: