CONCURSUL NAŢIONAL "MARGARETA STERIAN"
Ediţia a XI-a
28 FEBRUARIE - 1 MARTIE 2020

 

CALENDARUL ACTIVITATILOR NATIONALE CU FINANTARE MEN - Anexa 4 la OMEN nr. 5092/30.08.2019, CAP. XIII, POZ. 47

___________________________________________________________________

Rezultate muzică - Pian aici

Rezultate muzică - Pian B aici

Rezultate muzică - Corzi aici

Rezultate muzică - Corzi B aici

Rezultate muzică - Suflători aici

Rezultate muzică - Teorie, solfegiu, dicteu aici

Rezultate teatru aici

Rezultate Arte plastice aici

Rezultate creație literară - limba română aici

Rezultate creație literară - limba engleză aici

Rezultate creație literară - limba franceză aici

___________________________________________________________________

Programare Muzică - Pian, Categoria A aici

Programare Muzică - Corzi, Categoria A aici

Programare Muzică - Suflători aici

Programare Muzică - Teorie, solfegiu, dicteu aici

Programare Muzică - Pian, Categoria B aici

Programare Muzică - Corzi, Categoria B aici

Programare Teatru aici

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL ,,MARGARETA STERIAN”-BUZĂU, 28.02-01.03.2020 aici

Fișe de înscriere la concurs, in format text aici

Aspecte din cadrul edițiilor alterioare ale concursului aici